ผานบุกเบิก Disc Plow

ผานบุกเบิก Disc Plow

รายละเอียด รุ่น ใช้สำหรับรุ่น
MF2635 MF4708 Global Series MF455 Xtra Series (Rops) MF455 Xtra Series (Caps) MF470 Xtra Series
75 แรงม้า 85 แรงม้า 100 แรงม้า (แบบธรรมดา) 100 แรงม้า (แบบตู้แอร์) 120 แรงม้า
เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 นิ้ว จำนวน 3 ใบ Disc plow 26" 3 disc  MF-CDP263
เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 นิ้ว จำนวน 4 ใบ Disc plow 26" 4 disc  MF-CDP264