ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


อิเซกิ เจพีที แทรคเตอร

บริษัท อิเซกิ เจพีที แทรคเตอร์ โคราช จำกัด

153/1 หมู่ที่ 10 ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130

โทร 095-465-9989

Facebook : อิเซกิ และแมสซีย์ เฟอร์กูซัน เจพีที แทรกเตอร์ ปากช่อง & ลพบุรี


อิเซกิ ป.โชคชัย

บริษัท อิเซกิ ป.โชคชัย จำกัด

11/5 หมู่ที่ 2 ต.โชคชัย อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา 30190

โทร 044-202-645, 081-390-0945, 089-717-2868 

แฟกซ์ 044-202-646

Facebook : บริษัท อิเซกิ ป.โชคชัย


Talad kaer 800px

บริษัท อิเซกิ ป.โชคชัย จำกัด (สาขาตลาดแค)

73 หมู่ที่ 5 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420

โทร 095-782-9154, 089-717-2868 

Facebook : บริษัท อิเซกิ ป.โชคชัย


อิเซกิ ชัยภูมิ แทรกเตอร์ (สาขาจ.เลย) 800px

บริษัท อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์ จำกัด (สาขาจังหวัดเลย)

299 ม.4 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร 061-031-7711 

Facebook : อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์


อิเซกิ ชัยภูมิ ( สาขาจัต

บริษัท อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์ จำกัด (สาขาจตุรัส)

95 ม.10 ถ. ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต. หนองบัวใหญ่ อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ 36130

โทร 089-844-7636

Facebook : อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์


อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอ

บริษัท อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์ จำกัด (สาขาบายพาส)

126/1 หมู่ 6 ต. ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

โทร 089-844-7636

Facebook : อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์


อิเซกิ ป.โชคชัย

บริษัท อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์ จำกัด (สาขาชุมแพ)

220-2208 หมู่ที่ 1 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

โทร 061-030-2017

Facebook : อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์


อิเซกิ ขอนแก่นใต้ rev

บริษัท อิเซกิ ขอนแก่นใต้ จำกัด

111/9 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต. บ้านไผ่ อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น 40110

โทร 093-328-9118, 081-499-9098

Facebook : อิเซกิ ขอนแก่นใต้

Facebook : แมสซีย์ เฟอร์กูซัน ขอนแก่นใต้


อิเซกิ ขอนแก่นใต้ ( สาขา

บริษัท อิเซกิ ขอนแก่นใต้ จำกัด (สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด)

333 หมู่ 7 บ้านเหล่าขาม ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร. 081-499-9098

Facebook : อิเซกิ ร้อยเอ็ด

Facebook : แมสซีย์ เฟอร์กูซัน ขอนแก่นใต้


อิเซกิ ซินเซ้ง สุรินทร

บริษัท อิเซกิ ซินเซ้ง สุรินทร์ จำกัด

446 หมู่ 10 บ้านพันธุลี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร 088-979-9716, 097-325-7391

Facebook : อิเซกิ ซินเซ้ง สุรินทร์


อิเซกิ ขอนแก่นใต้ (สาขา

บริษัท อิเซกิ ซินเซ้ง สุรินทร์ จำกัด (สาขาอ. นางรอง จ.บุรีรัมย์)

103/12 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

โทร. 088-979-9716, 097-325-7391

Facebook : อิเซกิ ซินเซ้ง สุรินทร์


อิเซกิ ซินเซ้ง สาขาคูเมือง บุรีรัมย์-MF 800px

บริษัท อิเซกิ ซินเซ้ง สุรินทร์ จำกัด (สาขาอ. คูเมือง จ.บุรีรัมย์)

1119/9 บ้านโนนระเวียง ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

โทร. 088-979-9716, 097-325-7391

Facebook : อิเซกิ ซินเซ้ง สุรินทร์


อิเซกิ คลังเกษตรยนต์ (ก

บริษัท อิเซกิ คลังเกษตรยนต์ จำกัด

279/1 ม.10 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร 089-576-1986, 043-851-020

แฟกซ์ 043-832-412

Facebook : อิเซกิ คลังเกษตรยนต์ -กาฬสินธุ์ /รถแทรกเตอร์อิเซกิและ แมสซีย์เฟอร์กูซัน


อิเซกิ สกลนคร -new 800px

บริษัท อิเซกิ คลังเกษตรยนต์ สกลนคร จำกัด

459 ม.10 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร

โทร 089-576-1986, 089-617-5906, 043-851-020

แฟกซ์ 043-832-412

Facebook : อิเซกิ คลังเกษตรยนต์ สกลนคร


อิเซกิ ขอนแก่นใต้ (สาขา

บริษัท อิเซกิ รวมเจริญแทรคเตอร์ จำกัด

296 ม.11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทร 045-634-023

แฟกซ์ 045-634-024

Facebook : อิเซกิ รวมเจริญแทรคเตอร์ ศรีสะเกษ