ภาคตะวันออก

อิเซกิ-เหมราช-ปราจีนบุรี-800px

บริษัท อิเซกิ เหมราช จำกัด (ปราจีนบุรี)

ตรงข้ามโลตัสกบินทร์บุรี ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร 080-970-9709, 081-876-1658

Facebook : อิเซกิเหมราช กบินทร์บุรี สระแก้ว


อิเซกิ-เหมราช-สระแก้ว-2-800px

บริษัท อิเซกิ เหมราช จำกัด (สาขาสระแก้ว)

532/2-4 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สะแก้ว 27160

โทร 080-970-9709

Facebook : อิเซกิเหมราช กบินทร์บุรี สระแก้ว