ใบดันดิน Front Dozer

ใบดันดิน Front Dozer

รายละเอียด รุ่น ใช้สำหรับรุ่น
MF2635 MF4708 Global Series MF455 Xtra Series (Rops) MF455 Xtra Series (Caps) MF470 Xtra Series
75 แรงม้า 85 แรงม้า 100 แรงม้า (แบบธรรมดา) 100 แรงม้า (แบบตู้แอร์) 120 แรงม้า
หน้า-หลังใบดันดิน Front dozer  MF-KFB2635
หน้า-หลังใบดันดิน Front dozer  MF-KFB455
หน้า-หลังใบดันดิน Front dozer  MF-KFB455C
หน้า-หลังใบดันดิน Front dozer  MF-KFB470
หน้า-หลังใบดันดิน Front dozer  MF-KFB4708