PR News

April 4, 2017

บริษัท อิเซกิ เซลส์ (ไทยแลนด์) ได้รับโล่ห์จากบริษัท แอคโก คอปอเรชั่น ในฐานะผู้แทนจำหน่ายใหม่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

June 5, 2017

อิเซกิ เซลส์ (ไทยแลนด์) และอิเซกิ ซินเซ้ง สุรินทร์ จัดอบรมความรู้ ณ บริษัท น้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด

July 17, 2017

คณะผู้จำหน่ายเข้าเยี่ยมชมโรงงานแมสซีย์ เฟอร์กูซัน ณ เมืองชางโจว ประเทศจีน #2017

February 21, 2018

“คูณ” 190 ปีแห่งความเป็นเลิศ

August 9, 2018

คณะผู้จำหน่ายเข้าเยี่ยมชมโรงงานแมสซีย์ เฟอร์กูซัน ณ เมืองชางโจว ประเทศจีน #2018

September 18, 2018

บริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด จัดประชุมผู้จำหน่ายประจำปี 2561