คูณ อุปกรณ์ต่อพ่วงคุณภาพจากฝรั่งเศส

เครื่องตัด/สับ/ย่อย หญ้าเนเปียร์และข้าวโพด (Chopper MC90S)

รายละเอียด MC90S
จำนวนแถว 1 แถว
ระยะสัดส่วนของเครื่องตัด/สับ/ย่อยข้าวโพดและหญ้าเนเปียร์ ความกว้าง 2.24 เมตร
ความยาว 2.09 เมตร
ความสูง 3.25 เมตร
ความสูงเมือพับปล่อง 2.20 เมตร
น้ำหนัก 480 กิโลกรัม
จำนวนใบมีดส่ง 2 ใบ
จำนวนใบมีด 10 ใบ
หน้ากว้างการทำงาน 0.70 เมตร
ความเร็วรอบพีทีโอ 540 รอบต่อนาที
ขนาดที่ตัดได้ 4-6 มิลลิเมตร
ขนาดยาง 16,5/6,5-8 4PR
แรงม้าพีทีโอทีใช้งานได้ต่ำสุด/สูงสุด 30-120 แรงม้าพีทีโอ