บริษัท อิเซกิ เซลส์ (ไทยแลนด์) ได้รับโล่ห์จากบริษัท แอคโก คอปอเรชั่น ในฐานะผู้แทนจำหน่ายใหม่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

บริษัท อิเซกิ เซลส์ (ไทยแลนด์) ได้รับโล่ห์จากบริษัท แอคโก คอปอเรชั่น ในฐานะผู้แทนจำหน่ายใหม่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย


บริษัท อิเซกิ เซลส์ (ไทยแลนด์) ได้รับโล่ห์จากบริษัท แอคโก คอปอเรชั่น ในฐานะผู้แทนจำหน่ายใหม่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในงานพบปะผู้แทนจำหน่ายของแมสซีย์ เฟอร์กูซันทั่วโลก ซึ่งได้จัดไปเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมโฟร์พ้อย บาย เชอร์ลาตัน กรุงเทพมหานคร

MF Distributor trophy