สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562 / Happy New Year 2019 โดยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด