คูณ อุปกรณ์ต่อพ่วงคุณภาพจากฝรั่งเศส

122 KUHN_4523

Power Harrow Roller HRB122+Crumble rollor

เครื่องพรวนดินแนวตั้งขนาด 1.2 เมตร พร้อมลูกกลิ้ง Crumble roller

รายละเอียดเพิ่มเติม

252 KUHN_7814_1

Power Harrow HRB252+Packer Rollor / Crumble rollor

เครื่องพรวนดินแนวตั้งขนาด 2.5 เมตร พร้อมลูกกลิ้ง Crumble roller หรือ Packer roller

รายละเอียดเพิ่มเติม

303 KUHN_9066

Power Harrow HRB303+Packer Roller / Crumble rollor

เครื่องพรวนดินแนวตั้งขนาด 3 เมตร พร้อมลูกกลิ้ง Crumble roller หรือ Packer roller

รายละเอียดเพิ่มเติม

Copper

Maize/Napier Chopper MC90S

เครื่องตัด/สับ/ย่อย หญ้าเนเปียร์และข้าวโพด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Untitled

Mixer Profile 4.1 & 6.1 DS

เครื่องผสมอาหารสัตว์

รายละเอียดเพิ่มเติม