อุปกรณ์ต่อพ่วง


Power Harrow Roller HRB122+Crumble rollor

เครื่องพรวนดินแนวตั้งขนาด 1.2 เมตร พร้อมลูกกลิ้ง Crumble roller


Power Harrow HRB252+Packer Rollor / Crumble rollor

เครื่องพรวนดินแนวตั้งขนาด 2.5 เมตร พร้อมลูกกลิ้ง Crumble roller หรือ Packer roller


Power Harrow HRB303+Packer Roller / Crumble rollor

เครื่องพรวนดินแนวตั้งขนาด 3 เมตร พร้อมลูกกลิ้ง Crumble roller หรือ Packer roller


Maize/Napier Chopper MC90S

เครื่องตัดสับข้าวโพด/หญ้าเนเปียร์

Items Description ใช้สำหรับ
MF2635 MF4708 Global Series MF455 Xtra Series (Rops) MF455 Xtra Series (Caps) MF470 Xtra Series
75 แรงม้า 85 แรงม้า 100 แรงม้า (แบบธรรมดา) 100 แรงม้า (แบบตู้แอร์) 120 แรงม้า
HRB122+crumble roller เครื่องพรวนดินแนวตั้งขนาด 1.2 เมตร พร้อมลูกกลิ้ง Crumble roller
HRB252+Crumble roller/Packer Roller เครื่องพรวนดินแนวตั้งขนาด 2.5 เมตร พร้อมลูกกลิ้ง Crumble roller หรือ Packer roller
HRB303+Crumble roller/Packer Roller เครื่องพรวนดินแนวตั้งขนาด 3 เมตร พร้อมลูกกลิ้ง Crumble roller หรือ Packer roller
MC90S เครื่องสับข้าวโพด/หญ้าเนเปียร์