Massey Ferguson

รถแทรกเตอร์แมสซีย์ เฟอร์กูซัน

mf2635

MF2635 75 แรงม้า

75 แรงม้า
เครื่องยนต์ 4 สูบ/3,600 ซีซี

รายละเอียดเพิ่มเติม

mf4708

MF4708 85 แรงม้า

85 แรงม้า
เครื่องยนต์ 4 สูบ/4,400 ซีซี

รายละเอียดเพิ่มเติม

mf455

MF455 100 แรงม้า

100 แรงม้า
เครื่องยนต์ 4 สูบ/4,400 ซีซี

รายละเอียดเพิ่มเติม

mf470

MF470 120 แรงม้า

120แรงม้า
เครื่องยนต์ 4 สูบ/4,400 ซีซี

รายละเอียดเพิ่มเติม


อุปกรณ์ต่อพ่วงแมสซีย์ เฟอร์กูซัน

S__18161780

ใบดันดิน Front Dozer

รายละเอียดเพิ่มเติม

Disc Plow

ผานบุกเบิก Disc Plow

รายละเอียดเพิ่มเติม