คูณ อุปกรณ์ต่อพ่วงคุณภาพจากฝรั่งเศส

เครื่องผสมอาหารสัตว์ (Mixer Profile 4.1 /6.1 DS)

รายละเอียด Profile 4.1 DS Profile 6.1 DS
ความจุของถัง 4 ลบ.ม. 6 ลบ.ม.
แกนผสมอาหารแนวตั้ง จำนวนชุด/จำนวนใบมีด 1 ชุด / 5 ใบมีด 1 ชุด / 5 ใบมีด
ระยะสัดส่วนของเครื่องผสมอาหารสัตว์ ความกว้าง 2.21 เมตร 2.24 เมตร
ความยาว 4.04 เมตร 4.04 เมตร
ความสูง (ต่ำสุด/สูงสุด) 2.08 เมตร / 2.18 เมตร 2.33 เมตร / 2.43 เมตร
ความกว้างขอบนอกสุด 1.58 เมตร
ระยะต่ำสุดของถังจากพื้น 0.32 เมตร
น้ำหนักก่อนผสมอาหาร 1,840 กิโลกรัม 2,060 กิโลกรัม
เซนเซอร์น้ำหนัก (Load cell) 3 จุด
จำนวนรอบในการหมุนของแกนผสมที่ 540 พีทีโอรถแทรกเตอร์ 29 รอบต่อนาที
คอนโทรลวาล์วสำหรับควบคุม เปิด-ปิด ประตูลำเลียง ต่อโดยตรงจากรถแทรกเตอร์
ความสูงของการปล่อยอาหารที่สามารถทำได้ ความกว้างของประตูลำเลียง 0.39 เมตร
สายพานลำเลียงยาว 0.6 เมตร 0.75 เมตร
สายพานลำเลียงยาว 0.8 เมตร 0.89 เมตร
ระบบคอนโทรลไฮดรอลิค 1 ชุด 2 ทิศทาง
อัตราการไหล / แรงดันสูงสุดของระบบไฮดรอลิค 20 ลิตร / 180 บาร์
ขนาดยาง 10/75R 15.3 นิว
ขนาดแทรกเตอร์ที่ใช้งานได้ต่ำสุด 40 แรงม้า 45 แรงม้า