คูณ อุปกรณ์ต่อพ่วงคุณภาพจากฝรั่งเศส

เครื่องพรวนดินแนวตั้ง (Power Harrow HRB122/HRB252/HRB303)

รายละเอียด รุ่น ใช้สำหรับรุ่น
MF2635 MF4708 MF455 (Rops) MF470 (Cap) MF6712
75 แรงม้า 85 แรงม้า 100 แรงม้า 120 แรงม้า 122 แรงม้า
เครื่องพรวนดินแนวตั้งขนาด 1.2 เมตร พร้อมลูกกลิ้ง Crumble roller HRB122+crumble roller
เครื่องพรวนดินแนวตั้งขนาด 2.5 เมตร พร้อมลูกกลิ้ง Crumble roller หรือ Packer roller HRB252+Crumble roller/Packer Roller
เครื่องพรวนดินแนวตั้งขนาด 3 เมตร พร้อมลูกกลิ้ง Crumble roller หรือ Packer roller HRB303+Crumble roller/Packer Roller