MasseyFerguson

March 11, 2019

ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

December 28, 2018

สวัสดีปีใหม่ 2562

September 18, 2018

บริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด จัดประชุมผู้จำหน่ายประจำปี 2561

August 9, 2018

คณะผู้จำหน่ายเข้าเยี่ยมชมโรงงานแมสซีย์ เฟอร์กูซัน ณ เมืองชางโจว ประเทศจีน #2018

October 2, 2017

อิเซกิ จัดงานประชุมผู้จำหน่าย Massey Ferguson ประจำปี 2560 พร้อมเปิดตัวรุ่นใหม่ MF6712 Global Series

July 17, 2017

อิเซกิ จัดการอบรมพนักงานขาย Massey Ferguson ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฏาคม 2560

July 17, 2017

คณะผู้จำหน่ายเข้าเยี่ยมชมโรงงานแมสซีย์ เฟอร์กูซัน ณ เมืองชางโจว ประเทศจีน #2017

June 6, 2017

โปรโมชั่นพิเศษ! MF2635

June 6, 2017

โปรโมชั่นใหม่! MF455 100 แรงม้า

June 5, 2017

อิเซกิ เซลส์ (ไทยแลนด์) และอิเซกิ ซินเซ้ง สุรินทร์ จัดอบรมความรู้ ณ บริษัท น้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด

April 4, 2017

บริษัท อิเซกิ เซลส์ (ไทยแลนด์) ได้รับโล่ห์จากบริษัท แอคโก คอปอเรชั่น ในฐานะผู้แทนจำหน่ายใหม่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

April 4, 2017

บริษัท อิเซกิ เซลส์ (ไทยแลนด์) ได้จัดอบรมเทคนิคการบำรุงรักษาและการซ่อมรถแทรกเตอร์ แมสซีย์ เฟอร์กูซัน ให้แก่ผู้จำหน่าย